Voorwaarden

Algemene Verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van Vliegschoenen,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32168602, BTW nr. NL176922982B01


1. Algemeen
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot alle bestellingen tussen Vliegschoenen en de klant tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

Vliegschoenen heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

2. Prijzen, Aanbiedingen en Betaling
De genoemde prijzen bij de artikelen zijn in euro's en inclusief BTW.

Betaling van de bestellingen geschiedt altijd geheel vooraf, via overboeking per giro of, indien u telebankiert bij de Rabobank, ABN/AMRO of ING (Postbank) via iDeal.

3. Verzendkosten
De verzendkosten voor Nederland zijn Euro 6,50 per paar schoenen.

Bij ruilen/retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van de artikelen voor rekening van de klant. Het terugsturen hoeft niet perse aangetekend te worden. Bij een ruiling zal Vliegschoenen eenmalig de verzendkosten op zich nemen van het opnieuw te versturen artikel.

4. Levering
De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.

Vliegschoenen besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan PakketPost TNT waardoor deze traceerbaar zijn in dit systeem. Het risico van beschadigde en/of vermissing van produkten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij Vliegschoenen.

Vliegschoenen streeft ernaar om bestellingen binnen uiterlijk 3-5 werkdagen, na ontvangst van de betaling te versturen.

5. Annuleren
Het is mogelijk een reeds betaalde bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per mail: info@Vliegschoenen.nl

6. Garantie en Aansprakelijkheid
De voor Vliegschoenen ontwikkelde schoenen bezitten eigenschappen die u bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u volledig en duidelijk omschreven per e-mail bij Vliegschoenen indienen, waarna uw klacht in behandeling wordt genomen en u binnen 14 dagen geantwoord wordt.

De inhoud van deze site wordt regelmatig bijgewerkt en is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Vliegschoenen kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Vliegschoenen is niet aansprakelijk voor gevolgen van onjuiste en/of onvolledige informatie op haar website.

Vliegschoenen is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien dit zich voordoet, zal de prijs door Vliegschoenen zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Vliegschoenen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Vliegschoenen kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een gebrek of schade is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Vliegschoenen, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de schoenen niet bestemd zijn. In geval van geschillen is de rechter bij uitsluiting bevoegd.

7. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Vliegschoenen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Vliegschoenen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Het retour te ontvangen bedrag zal in dat geval binnen uiterlijk 30 dagen aan u worden overgemaakt

8. Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Vliegschoenen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en het voeren van een verantwoord klantenbeheer. Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

9. Voorraad
Alle schoenen zijn uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een maat tijdelijk niet in voorraad is. U wordt hiervan door Vliegschoenen z.s.m. op de hoogte gebracht met opgave van de voorkomende levertijd.

Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopieren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van Vliegschoenen,
gevestigd te Schiphol en ingeschreven bij de kvk onder nummer 32168602,
btw nr. NL176922982B01
Ruilen en Retourneren
Indien u artikelen wilt retourneren of ruilen, kunt u ons bereiken via info@Vliegschoenen.nl met opgave van uw naam, emailadres en telefoonnummer. De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de navolgende voorwaarden:

Ruilen

 • Indien u goederen wilt ruilen, dient u dit per e-mail aan ons kenbaar te maken met de reden van ruilen en welke maat u wilt hebben.
 • Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is deze definitief.
 • De goederen dienen in originele staat teruggezonden te worden, d.w.z. ongedragen en in de originele verpakking van Vliegschoenen.
 • bij retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van de artikelen voor rekening van de klant. Het terugsturen hoeft niet perse aangetekend te worden.
 • Na ontvangst door Vliegschoenen ontvangt u een bericht per e-mail en zenden wij het nieuwe paar z.s.m. toe (indien op voorraad).
 • Bij ruiling zal Vliegschoenen eenmalig de verzendkosten op zich nemen van het opnieuw te versturen artikel.

Retourneren

 • Indien u goederen wilt retourneren, dient dit per e-mail te voren kenbaar te worden gemaakt aan Vliegschoenen met opgave van uw naam, e-mail adres, telefoon- en rekeningnummer. Hierop ontvangt u een e-mail van Vliegschoenen
 • Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.
 • Bij retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van de artikelen voor rekening van de klant. Het terugsturen hoeft niet perse aangetekend te worden.
 • Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet door Vliegschoenen geaccepteerd.
 • Bij retourneren(ontbinding koop) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 30 dagen of eerder worden gerestitueerd.